Obszary działalności

Sektor wodociągowo – kanalizacyjny

Kancelaria świadczy kompleksowe doradztwo prawne dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących inwestycje w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną oraz organizujących dostarczanie usług w sektorze wod-kan.

Nasze doświadczenie obejmuje wsparcie prawne w pozyskiwaniu finansowania dla planowanych inwestycji w sektorze wod-kan, zarówno o charakterze bezzwrotnym (dotacje), jak w postaci finansowania dłużnego (doradztwo przy emisji obligacji przez spółkę komunalną).

Prawnicy naszej Kancelarii posiadają również doświadczenie w doradztwie obejmującym przygotowanie wniosków taryfowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności według przepisów znowelizowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

W związku ze zmianą przepisów taryfowych, doradzamy również w zakresie rozwiązań organizacyjno-prawych i finansowania systemu wód opadowych i roztopowych na terenie gminy.

Udzielamy wsparcia w procesach zmierzających do wyłonienia partnera prywatnego, wspierającego gminę w inwestowaniu bądź operowaniu majątkiem wod – kan (koncesja, ppp).

poszukujesz doświadczonych radców prawnych?