Obszary działalności

Fundusze unijne

Prawnicy kancelarii, w ramach wieloletniej współpracy z DS Consulting Sp. z o.o., uczestniczyli w wielu projektach aplikowania o środki dotacyjne zarówno z funduszy regionalnych (RPO) jak również z funduszy ogólnokrajowych (w szczególności POIiŚ).

W zakresie naszych zadań pozostaje zazwyczaj badanie kwestii związanych z właściwą strukturą instytucjonalną aplikowania o środki czy z występowaniem pomocy publicznej w projekcie. Dysponujemy również szerokim praktycznym doświadczeniem związanym z formalnościami dotyczącymi każdorazowo aplikowania o środki UE: pomagamy pozyskać i skompletować niezbędne dokumenty, pilnujemy terminów, tłumaczymy znaczenie procedur.

Po udanym pozyskaniu środków, Kancelaria doradza również beneficjentom na etapie przygotowywania niezbędnej dokumentacji do zawarcia umowy o dofinansowanie, a także w trakcie realizacji projektu. Uczestniczymy w rozliczaniu projektów UE, wspierając beneficjentów w przeprowadzeniu procedur zamówieniowych i zawarciu niezbędnych umów, a następnie służymy pomocą podczas ich realizacji. W razie konieczności jesteśmy gotowi reprezentować naszych klientów w przypadku sporu dotyczącego wypłaty środków czy tzw. korekt.

poszukujesz doświadczonych radców prawnych?