Nasi prawnicy

Katarzyna Zięba

Radca prawny, ekonomista

Bartłomiej Lech Jonczyk

Radca prawny

Karolina Dymecka

Dominika Frankiewicz

ds_lex8-min
Katarzyna Zięba

Radca prawny, ekonomista

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, specjalność: Inwestycje i Nieruchomości. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej i zdaniu egzaminu zawodowego została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Gdańsku.

W pracy zawodowej łączy umiejętność stosowania prawa z biznesowym podejściem do analizowanych przedsięwzięć. Po ukończeniu studiów związana z gdańską firmą doradczą, specjalizującą się w świadczeniu usług na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i przedsiębiorstw komercyjnych. Zdobyła bogate doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji projektów infrastrukturalnych, w tym również projektów finansowanych ze środków unijnych i funduszy norweskich.

Posiada rozległą wiedzę w obszarze funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz szeroko pojętej gospodarki komunalnej. Zaangażowana w liczne analizy instytucjonalne, w tym związane z problematyką występowania pomocy publicznej i udzielaniem zamówień in-house. W ostatnim czasie szczególnie zainteresowana problematyką projektów PPP, bierze udział w ich przygotowaniu jako doradca partnerów publicznych.

Włada biegle językiem angielskim oraz rosyjskim, posługuje się językiem niemieckim.

ds_lex2-min
Bartłomiej Lech Jonczyk

Radca prawny

Bartłomiej Lech Jonczyk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po odbyciu aplikacji radcowskiej został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku. Bartłomiej Lech Jonczyk jest również absolwentem studiów podyplomowych następujących kierunków:

  • Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie w języku angielskim (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku),
  • Zamówienia publiczne (Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Ekonomicznych).


Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując dla jednej z największych w województwie pomorskim firm konsultingowych. Współpracuje również z jednym z największych w kraju wydawnictw prawniczych. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje w obszarze szeroko pojmowanego prawa cywilnego, a także prawa zamówień publicznych oraz regulacji prawnej sektora odpadowego.

Biegle posługuje się językiem angielskim prawniczym, o czym świadczy uzyskany certyfikat języka angielskiego dla prawników Toles Higher.

Prywatnie pełnoetatowy maż, ojciec, wielbiciel rocka progresywnego, gier planszowych, fantastyki i piw dolnej fermentacji.

ds_lex6-min
Karolina Dymecka

Prawnik

Karolina Dymecka jest absolwentką studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Wielokrotna laureatka stypendium Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za najlepsze wyniki w nauce.

W trakcie studiów zdobywała doświadczenie zawodowe podczas praktyk w trójmiejskich kancelariach prawnych oraz sądzie rejonowym, a ponadto zaangażowana była w działalność naukową jako członek w interdyscyplinarnych kołach naukowych i organizator konferencji naukowych.

W 2022 r. ukończyła studia podyplomowe “Pomocy publicznej” na Szkole Głównej Handlowej z wynikiem bardzo dobrym.

Z kancelarią DS Lex związana jest od sierpnia 2019 r. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje wokół zagadnień związanych z prawem w kulturze i prawem samorządowym. Biegle posługuje się językiem angielskim, odbyła kurs języka angielskiego dla prawników, potwierdzony certyfikatem. Pozaprawnie interesuje się szeroko rozumianym teatrem i filmem, w tym głównie aspektami reżyserii i montażu obrazu filmowego, a także grafiką komputerową.

ds_lex4-min
Dominika Frankiewicz

Aplikant radcowski

Absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wielokrotna laureatka stypendium Rektora UMK dla najlepszych studentów.

Od 2021 r. aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać w trakcie studiów podczas praktyk w dziale zamówień publicznych dużego przedsiębiorstwa, a następnie pracując w kancelariach zajmujących się szeroko pojętą obsługą prawną przedsiębiorców.

Zawodowo interesują ją zagadnienia związane z prawem gospodarczym i prawem zamówień publicznych, a także prawem spółek handlowych.

Posługuje się językiem angielskim, ukończyła lektorat z języka angielskiego prawniczego.

Wolny czas stara się spędzać aktywnie uprawiając sport lub spacerując. Interesuje się szeroko pojętym filmem i literaturą.