Obszary działalności

Gospodarka odpadowa

Kancelaria doradza gminom i ich spółkom komunalnym w sprawach dotyczących zadań własnych z zakresu gospodarki odpadami. Nasi prawnicy uczestniczyli w opracowaniu kilkunastu dokumentów strategicznych dla gmin w zakresie gospodarki odpadami. Są także autorami projektów uchwał rad gmin z tego zakresu, w tym projektów regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach.

Kancelaria wspiera swoich klientów również w zagadnieniach dotyczących organizowania wspólnego dla kilku gmin (w oparciu o porozumienia lub związki międzygminne) systemu zagospodarowania odpadów komunalnych. Pomagamy wybrać optymalną dla Państwa formułę współpracy i opracowujemy niezbędne dokumenty.

Prawnicy kancelarii uczestniczą również w przygotowaniu gmin i spółek komunalnych do organizowania odbioru odpadów komunalnych w oparciu o regulację art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy prawo zamówień publicznych. Wspieramy gminy w całym procesie: począwszy od przygotowywania analiz, niezbędnych dla powołania spółek gminnych zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców, aż po sporządzenie projektu umowy o świadczenie przedmiotowej usługi.

poszukujesz doświadczonych radców prawnych?