Obszary działalności

Partnerstwo Publiczno – Prywatne

Partnerstwo publiczno – prywatne staje się, w oczach samorządów, coraz bardziej atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnej realizacji inwestycji. Skorzystanie z know–how partnera prywatnego i możliwość sfinansowania inwestycji w tej formule sprawiają, że coraz więcej samorządów rozważa możliwość podjęcia współpracy z sektorem prywatnym.

Prawnicy naszej kancelarii służą wsparciem na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia PPP. Pomożemy Państwu przeprowadzić wymagane analizy, wesprzemy w testach rynkowych. Zapewnimy wsparcie merytoryczne dotyczące prawnych aspektów realizacji inwestycji w formule PPP. Nasze usługi obejmują również kompleksowe doradztwo prawne w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu wyłonienia partnera prywatnego – w tym prowadzenie negocjacji z potencjalnymi partnerami czy przygotowanie niezbędnej dokumentacji, a w szczególności projektu umowy w sprawie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nasze doświadczenie obejmuje przeprowadzone z sukcesem postępowania – tak w zakresie tradycyjnego ppp opartego o opłatę za dostępność, jak i w zakresie przedsięwzięć zawierających znaczący element komercyjny, mających charakter umów koncesji.

poszukujesz doświadczonych radców prawnych?