Obszary działalności

Zamówienia in-house

Jednostki samorządu terytorialnego, wykonując swoje zadania, niejednokrotnie chętnie posługują się w tym celu własnymi jednostkami, czy własnymi spółkami. Powody takiego działania są różnorodne, zawsze jednak związane są z troską o dobro mieszkańców. Zamówienie in-house postrzegane jest często jako metoda na utrzymanie niższych kosztów, czy zapewnienie pożądanej jakości usług (bądź pożądanych inwestycji).

Istotną barierą, blokującą działanie w formule in-house, jest jednak brak pewności prawnej co do dopuszczalnych rozwiązań. Sytuacji w tym zakresie nie polepszyła, niestety, długo oczekiwana implementacja przepisów unijnych dotyczących zamówień in-house.

Na gruncie obowiązujących regulacji wielu samorządowców zadaje sobie szereg podstawowych pytań: Jaki jest właściwy tryb zlecenia zadań? Czy trzeba stosować prawo zamówień publicznych i kiedy? Jak ukształtować wynagrodzenie, aby nie narazić się na zarzut naruszenia przepisów dotyczących pomocy publicznej?

Prawnicy naszej kancelarii posiadają bogate doświadczenie obejmujące wsparcie dla samorządów i spółek samorządowych w kształtowaniu wzajemnych relacji. Pracowaliśmy przy powołaniu licznych podmiotów wewnętrznych – poczynając od samej koncepcji ich funkcjonowania aż do opracowanie konkretnych umów, normujących wzajemne rozliczenia. Jesteśmy przekonani, że ta formuła współpracy – przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań – może być efektywna i bezpieczna dla każdej ze stron.

poszukujesz doświadczonych radców prawnych?