Obszary działalności

Zamówienia publiczne

Prawnicy naszej Kancelarii dysponują bogatym doświadczeniem w zakresie prawa zamówień publicznych. Występujemy zarówno po stronie Zamawiających jak i po stronie Wykonawców.

Z sukcesami wspieramy naszych partnerów biznesowych w pozyskiwaniu zamówień w procedurach pzp – w tym również prowadzimy postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Jesteśmy także gotowi świadczyć kompleksowe doradztwo prawne na rzecz podmiotów udzielających zamówień publicznych. Obszarem naszego szczególnego zainteresowania są tzw. zamówienia in-house.

Prawnicy naszej Kancelarii posiadają doświadczenie obejmujące wsparcie podmiotów samorządowych realizujących przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, w tym sprawnego wyłonienia partnera w oparciu o procedury prawa zamówień publicznych.

poszukujesz doświadczonych radców prawnych?