Obszary działalności

Zbiorowy transport publiczny

Prawnicy kancelarii świadczą usługi doradztwa zarówno dla organizatorów,
jak i operatorów zbiorowego transportu publicznego.

Wspieramy naszych klientów m.in. w zagadnieniach dotyczących trybu wyboru operatora, w tym dopuszczalności bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Radzimy, w jaki sposób zawrzeć umowę aby możliwe było pozyskanie dofinansowania z funduszy UE.

Analizujemy i przygotowujemy umowy powierzenia usług zawierane pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a operatorami zbiorowego transportu publicznego, uwzględniając w nich zagadnienia dotyczące pomocy publicznej. Każdą umowę rozpatrujemy indywidualnie: bierzemy pod uwagę potrzeby i specyficzne uwarunkowania przedsiębiorstwa, a także możliwości finansowe gminy. Ściśle współpracujemy z ekonomistami, tak aby zawarte umowy gwarantowały bezpieczeństwo prawne obu stron umowy, a także płynność finansową przedsiębiorstw.

Przygotowujemy również modele rozwiązań instytucjonalnych z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego przez kilka jednostek samorządu terytorialnego. W tym zakresie doradzamy także przy zagadnieniach związanych z szeroko pojmowaną integracją biletową.

poszukujesz doświadczonych radców prawnych?